+976 9590-1970 info@mongoliancontempballet.com
Онлайнаар худалдан авах үнэ
60,000₮
Хэзээ: 5 сарын 30-нд, 17:00-19:00
Урамшуулал:

Наадамын хүрэнд олон нийтэд хүртээмжтэй байлгах үүднээс нэг хичээлийн үнэлгээг олон улсын бус дотоодын үнэлгээгээр үнэлсэн байгаа ба нэг хичээлийн үнэлгээгээр 2 хичээл санал болгож байна.

Германы Ричард Сийгалын бүжгийн компаниас Жазз ба Мюзиклын багш 2 мастер класс өгнө. Нэг хичээл нь Жазз 1:30 мин үргэлжлэнэ, 2 дахь хичээл нь Мюзикл, дундаа 15 мин завсарлатай, нийтдээ 3 цагийн хичээл  

Сагслах

Германы Ричард Сийгалын бүжгийн компаниас Жазз ба Мюзиклын багш 2 мастер класс өгнө. Нэг хичээл нь Жазз 1:30 мин үргэлжлэнэ, 2 дахь хичээл нь Мюзикл, дундаа 15 мин завсарлатай, нийтдээ 3 цагийн хичээл  

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

My Rating

Log In To Add/edit Rating

You Have To Buy The Product To Give A Review

All Ratings


No Ratings Yet