+976 9590-1970 info@mongoliancontempballet.com
Анхааруулга: Сонирхсон мастер классдаа төлбөрөө хийж таны суудал баталгаажна. Төлбөрөө хийсэн эхний 20 хүнийг оруулна. Халдвар хамгаалалтын журмаа баримтлаад бидний тарааж өгөх масктай байна. Оролцогч бүр 4 м2 орон зайд хичээллэнэ. Багштайгаа амьдаар харилцах боломжтой. Шууд орчуулагатай. Сургагч багш нар зааланд давхар ажиллах болно.