+976 9590-1970 info@mongoliancontempballet.com
Онлайнаар худалдан авах үнэ
60,000₮
Хэзээ: 5 сарын 28-нд, 9:00-11:00
Урамшуулал:

Наадамын хүрэнд олон нийтэд хүртээмжтэй байлгах, мөн дотоодын мастер классын үнэлгээг олон улсын тавцанд гаргах зорилгоор нэг хичээлийн үнэлгээг олон улсын үнэлгээ рүү ойртуулж үнэлсэн байгаа

Цахим надаадын хүрээнд гадаадын бүжигчидээс Монгол бүжиг сонирхох, мөн дотоодын өөр төрлийн бүжигчидэд боломжийг нээх, эх орныхоо бүжгийн соёлыг суртачилах зорилгоор дэлхийн биет бус өвд бүртгэгдсэн “Бий Биелгээ” мастер класс, 1:30 мин үргэлжлэнэ, завсарлага байхгүй

Сагслах

Цахим надаадын хүрээнд гадаадын бүжигчидээс Монгол бүжиг сонирхох, мөн дотоодын өөр төрлийн бүжигчидэд боломжийг нээх, эх орныхоо бүжгийн соёлыг суртачилах зорилгоор дэлхийн биет бус өвд бүртгэгдсэн “Бий Биелгээ” мастер класс, 1:30 мин үргэлжлэнэ, завсарлага байхгүй

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

My Rating

Log In To Add/edit Rating

You Have To Buy The Product To Give A Review

All Ratings


No Ratings Yet