+976 9590-1970 info@mongoliancontempballet.com
24 Aug, 2020
Утас: 534534
И-мэйл: 345345
Хаяг: 534543

Монгол Бий Биелгээ

Буцах Сагслах

5 сарын 28-нд, 9:00-11:00

Цахим надаадын хүрээнд гадаадын бүжигчидээс Монгол бүжиг сонирхох, мөн дотоодын өөр төрлийн бүжигчидэд боломжийг нээх, үндэсний уламжлалт бүжгийн соёлыг суртачилах зорилгоор дэлхийн биет бус өвд бүртгэгдсэн “Монгол Бий Биелгээ” мастер класс, 1:30 мин үргэлжлэнэ, завсарлага байхгүй


Наадамын онцгой үнэ

60000.00 ₮