+976 9590-1970 info@mongoliancontempballet.com
29 Apr, 2018
Утас: +546-50-8760218999
И-мэйл: teacher10mongoliancontempballet.com
Хаяг: Сутай зах 20-1

Сутай захын түрээслэгч

Контемпорари бүжгийн үндэс, Акрам Ханын урын сангаас

Буцах Сагслах

5 сарын 29-нд, 17:00-20:00

Английн нэрт Акрам Хан контемпорари бүжгийн компанийн дэглээч, сургагч багш Еэн Чин Лин өөрсдийн алдарт “Контемпорари бүжгийн үндэс” хичээлээ, мөн өөрсдийн урын сангаас 2 мастер класс заана. Нэг хичээл нь 1:30 мин үргэлжлэнэ, дундаа 15 мин завсарлатай, нийтдээ 3 цагийн хичээл


Наадамын онцгой үнэ

90000.00 ₮